16 de novembre de 2015

PENSAMENTS HERMÈTICS (LXV)If you don't think Paris was made for love, maybe your heart needs a telegram from up above.

Jonathan Richman 'Give Paris one more chance' (1998)

15 de novembre de 2015

L'ESTAT-CASERNADominava allavors la concepció purament mecànica de l'Estat y de la organisació social: l'Estat era una màquina, quelcom inorgànich, inanimat, com un conjunt de bancades de ferre, de rodes y llivants que una voluntat mou y combina a son pler; era la clàssica nau de les comparacions retòriques, l'Estat-Quartel, uniforme, gris, ab ses llargues rengleres de finestres totes iguals, habitació de l'home número, de l'home regimentat, que mou y governa una voluntat de fòra en comptes de la seva propia voluntat.

ENRIC PRAT DE LA RIBA 'La nacionalitat catalana'(1906)

13 de novembre de 2015

"BECAUSE IT'S THERE"


El 1923 quan li van preguntar a George Mallory perquè volia escalar l'Everest respongué amb un: "Because it's there."


Així, quan ens tornin a preguntar perquè volem la independència de Catalunya també podem respondre amb el seu: "Perquè és allà."

Perquè, de fet, és allà: davant dels nostres nassos.

No defallim i seguim fent via, doncs.