16 de novembre de 2015

PENSAMENTS HERMÈTICS (LXV)If you don't think Paris was made for love, maybe your heart needs a telegram from up above.

Jonathan Richman 'Give Paris one more chance' (1998)

15 de novembre de 2015

L'ESTAT-CASERNAFragment de 'La nacionalitat catalana' d'Enric Prat de la Riba:

Dominava allavors la concepció purament mecànica de l'Estat y de la organisació social: l'Estat era una màquina, quelcom inorgànich, inanimat, com un conjunt de bancades de ferre, de rodes y llivants que una voluntat mou y combina a son pler; era la clàssica nau de les comparacions retòriques, l'Estat-Quartel, uniforme, gris, ab ses llargues rengleres de finestres totes iguals, habitació de l'home número, de l'home regimentat, que mou y governa una voluntat de fòra en comptes de la seva propia voluntat.

13 de novembre de 2015

"BECAUSE IT'S THERE"


El 1923 quan li van preguntar a George Mallory perquè volia escalar l'Everest respongué amb un: "Because it's there."


Així, quan ens tornin a preguntar perquè volem la independència de Catalunya també podem respondre amb el seu: "Perquè és allà."

Perquè, de fet, és allà: davant dels nostres nassos.

No defallim i seguim fent via, doncs.