27 de febrer de 2009

NOTES BERLINESES (XII)"Imaginar el no-res és:

Pompeia - una ciutat construïda amb el mínim absolut de murs i de teulades...
La quadrícula de Manhattan – allí un segle abans que allà hi hagués un “allí” allà...
Central Park - un buit que provocà els cingles que ara el defineixen...
Broadacre City...
El Guggenheim...
El “Mid West” de Hilberseimer amb les seves vastes planes d'arquitectura de grau zero...
El Mur de Berlín...

Tots ells posen de manifest que el buit a la metròpoli no és buit, que tot buit pot ser emprat per a programes la inserció dels quals en la textura existent és un esforç procustià que porta a la mutilació tant d'activitat com de textura."

REM KOOLHAAS 'Imagining Nothingness' (1985)


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada